14 Ocak 2009

Yahudilerin Üzerindeki Laneti Kaldırma Telaşı

Her zaman gündemde olmasına rağmen son günlerde özellikle Gazze’de yaşanan ahlaksız savaştan sonra iyice popüler hâle gelen “Yahudilerin, Allah tarafından lanetlenmesi” meselesi ile ilgili bazı ilahiyatçıların veya entelektüellerin epey bir zorlamaya dayanan tevilci yaklaşımına şahit oluyoruz. Bu yazı o tevillere ve tevilcilere bir reddiyedir. Öncelikle mesele ile ilgili ayetlerin mealine bir bakalım:“Yemin olsun ki, Biz Musa’ya kitabı verdik ve ardından peş peşe elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya da apaçık belgeler verdik ve onu Ruhû’l-Kudüs’le teyit ettik. Demek, size ne zaman bir elçi, nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak bir kısmınız onu yalanlayacak, bir kısmınız da onu öldürecek misiniz? Dediler ki: ‘Bizim kalplerimiz örtülüdür.’ Hayır; Allah, inkârlarından dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı pek azı iman eder. Allah Katından yanlarında olan (Tevrat)ı doğrulayan bir kitap geldiği zaman, -ki bundan önce inkar edenlere karşı fetih istiyorlardı- işte bilip-tanıdıkları gelince, onu inkar ettiler. Artık Allah’ın laneti kâfirlerin üzerinedir.” (Bakara Suresi, 2/87-89)Ayetler gayet açık olmasına rağmen bu tevilci anlayışın sebebi nedir? İslâm’a ırkçı bir din ithamı yapılması endişesi mi? Ayet böyle bir anlama açık değil ki! Ayette de açıkça belirtildiğine göre onlar sapkınlıkta, dalalette ve şirkte o kadar ileri gitmişlerdir ki, artık lanetlenmişlerdir. Geçmişin ve günümüzün Yahudilerine, onların felsefesine, dünyayı ve diğer insanları algılayışlarına baktığımızda bu ayetin teviline yönelik çabaların tuhaf bir telaş seviyesine ulaştığını görüyoruz.Burada durup sormak gerekiyor: Dünya üzerinde kaç Yahudi, Filistin’deki genel zülüm ve Gazze’de zulmü de aşan olaylar karşısında İsrail aleyhine bir tavır takınıyor. Çok az. Birkaç Yahudi düşünür ve az sayıda sıradan insan. Bunlar tarihte de benzer alçaklıkları ve fitne-fesatlarından dolayı hep istenmeyen oldular. Böyle bir milletin lanetlenmesi, Allah’ın anlaşıl(a)mayacak bir fiili değildir. İslâm için de ırkçılık suçlamasını gerektirmez.Sanırım Yahudiler, lobi faaliyetlerini din alanında da ihmal etmemişler. Kimi Sabatayist kökenliler, Yahudi sempatizanları, Yahudilere şirin görünmek isteyenler ve en kötüsü de para karşılığı konuşanlar hep bir korodan Yahudileri aklamaya çalışıyorlar.Son söz olarak, Yahudilerin üzerindeki laneti Allah koymuştur. Onu kaldırmaya kimsenin gücü yetmez. Boşuna uğraşmayın.Süleyman S. Aras
Bu yazıyı paylaş: