27 Aralık 2007

Forumlardan Yorum, Hakaret ve Küfür Beğen

İnternet teknolojisi dünyada birçok şeyi değiştirdi. En önemlisi insanların iletişim, etkileşim, sosyalleşme ve bilgi paylaşımı konularındaki alışkanlıklarını derinden sarstı.

İnternet sayesinde, iyiden iyiye “global köy” olan dünyamızda yine internet sayesinde uzakların yakınlara geldiği gibi yakınlar da uzaklara hem de çok çok uzaklara gitti. Ve çok geçmeden internet üzerinden savaşlar başladı. Bu savaşlar, en çok forum ve paylaşım sitelerinde, bilgi, siyaset, din ve ideoloji savaşları şeklinde yaşanıyor. Aynı zamanda sıcak dostlukların da kurulabildiği bu forum ve paylaşım sitelerinde yorumların düzeysizliği, hakaretlerin ve küfürlerin havada uçuşması ise gözden kaçmıyor. Meselenin sorumluğu bir ölçüde site yönetimlerinde olsa da en önemli sorumluluk bu sitelere üye olan yorumculardadır. Kendini tanıma ve gerçekleştirme yolunda bir türlü başarı sağlayamayan ve kendisine dahi saygı duyma erdemine erişemeyen bazı kişiler, denetimden ve sosyal etkiden yoksun bu sanal ortamda her türlü pervasızlığı meşru görüyor.

Her türlü alan ve sektörle ilgili doyurucu ve sorun çözen bilgilere ulaşılabilen, bunun yanında yasal olmayan ve telif haklarını ihlal eden bilgi paylaşımı da sağlayan forum sitelerinin önemi ortadadır.

Genellikle üyelik sistemiyle taraftar kazanan forum ve paylaşım siteleri, taraftarlarını kaybetmemek için üyelerine; yazı yazma, yazılan yazılara yorum yapma ve bu yolla iletişim ve paylaşımın kesintisiz devamını sağlama gibi imkânlar veriyor. Ancak bazı yazı ve yorumların haddi aşması büyük sorun teşkil ediyor.

Sözüm ona en ciddi forum sitelerinde bile forum üyeleri birbirlerine hakaret ediyor, küfrediyor. Bazen ciddi bir yazının ya da o yazıya yapılan bir yorumun hakaret ve küfürle değerlendirilmesi bu sitelerdeki seviyeyi iyice düşürüyor. Hakaret ve küfrün aynıyla belki daha fazlasıyla karşılık bulması muhtemelken böyle bir yola başvurmanın yegâne sebebi, entelektüel eksiklik olsa gerek. Bunun yanında saygı yoksunluğu ve ahlaki yetersizlik de önemli tabi. Forumlardaki yorumlarında çaresiz kalıp söyleyecek söz bulamayan zavallılar, küfür ve hakarete başvurma küçüklüğüne düşmeyi gurur meselesi yapmıyorlar. Kendi zavallılığını ve çaresizliğini ispat ve ilan böyle bir şey herhalde! Bence bu çok düşündürücü bir durumdur.

Bu tür sorunların dini tebliğ forumlarında bile yaşanmasına ne dersiniz. Adam; Allah’ı, İslâm’ı, Hz. Muhammed’i, Kur’an’ı, ahireti anlatıyor, anlattıklarına inanmadığını ve böyle şeyleri saçma ve uydurma bulduğunu belirten bir yorum geldiğini görünce basıyor küfrü. Oldu mu şimdi?

Çok ciddi bir tartışma ortamı olarak gördüğüm Ateist Forum’da aynı şeyin yaşanmasına ne dersiniz. Herkes ciddi bir şekilde düşüncesini ve düşüncesine dayanak olarak gördüğü önermelerini ortaya koyarken bir de bakıyorsunuz öbürü kalkmış dine, İslâm’a, inanca, inananlara hatta (hâşâ) Yaratıcıya hakaret ediyor, küfrediyor. Oldu mu şimdi?

YouTube, WordPress, Ekşi Sözlük gibi sitelerde de aynı sorun söz konusu.

Bir gün forumda çok ciddi bir yazısını veya yorumunu okuyup çok beğendiğiniz ve takdir ettiğiniz birisi ertesi gün, akla hayale gelmeyecek küfürleriyle karşınıza çıkıyor. Bu ne yaman çelişkidir.

Sanal âlemin değerli müdavimleri, en büyük sorumluluk bizdedir. Sanal âlemde özgür bir ortam var diye her türlü pervasızlık meşru görülemez. Özgürlük; başkalarının haklarına, fikir ve düşüncelerine, inançlarına saygısızlık ve hakaret etmek değildir. Kendine saygı duymayana kimse saygı duymaz. Karşısındakini tahrik ederek kendi üstüne saldırtan, kendine hakaret ettiren de kendine saygı duymuyor demektir.

Süleyman S. Aras
Bu yazıyı paylaş: